ตรวจสอบสัญญาก่อนการซื้อขายอสังหาฯ สำคัญมาก!

ตรวจสอบสัญญาก่อนการซื้อขายอสังหาฯ สำคัญมาก!

แชร์ได้เลย

ตรวจสอบสัญญาก่อนการซื้อขายอสังหาฯ สำคัญมาก!

การซื้อขายอสังหาฯ จำเป็นต้องทำสัญญา ตามกฎหมาย การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินให้เรียบร้อย จึงจะสมบูรณ์ครบถ้วน สำหรับอสังหาฯ หลังโควิด-19 ยังต้องประคองให้ผ่านพ้นไป ยังไม่ดี สถานการณ์หลายอย่างมาประกอบกัน ทั้ง การเมืองไม่นิ่ง รอปรับครม. เศรษฐกิจเรื่องปากท้อง คนตกงาน ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในคนที่มีกำลังซื้อยังมีอยู่บ้าง

สำหรับคนที่มีที่ดินทุนเดิม มีที่ดิน และต้องการขายเปลี่ยนมือให้กับนักพัฒนาอสังหาฯ หรือคนที่ต้องการใช้อยู่อาศัยจริงๆ เมื่อมีการตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่ทุกรายก็ต้องมีการทำสัญญาระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านใหม่ หรือบ้านมือสองก็ตาม จะต้องมีการตกลงกันให้เรียบร้อยและก็มีการวางเงินประกันระหว่างกัน ถ้าเป็นบ้านใหม่ก็เรียกเงินจองและต่อเนื่องไป สัญญาที่เรียกว่าเงินทำสัญญา ผ่านไปจนถึงการเข้าไปทำการขอกู้เงินการธนาคาร จุดนี้เองถ้ากู้ไม่ผ่านก็จะมีการตกลงกันว่าจะคืนเงินหรือยืดเงินแต่ในกรณีแบบนี้ต้องพิจารณากันให้ดีกับคำว่ากู้ไม่ผ่าน หรือกู้ผ่านแต่ได้วงเงินไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายให้คนขายหรือเจ้าของโครงการซึ่งในกรณีหลังส่วนมากแล้วจะไม่คืนเงินจอง หรือถ้าจะคืนก็จะคืนเป็นกึ่งหนึ่ง แต่ถ้าเป็นบ้านมือสองส่วนใหญ่จะเรียกว่าเงินมัดจำเพื่อเป็นหลักประกันในการซื้อขาย ส่วนจำนวนจะเป็นเท่าไหร่นั้นก็แล้วแต่จะตกลงกันทั้งสองฝ่าย จากนั้นก็ต้องมาทำสัญญาจะซื้อจะขายกันในส่วนนี้ถ้าเป็นแปลงใหญ่ก็มักจะให้ทนายมาจัดการ แต่ถ้าแปลงเล็กราคาไม่แพงมาก ทางเอเย่นต์ก็สามารถใช้ความรู้ประสบการณ์และร่างสัญญาที่มีอยู่แล้วนำไปใช้ได้ พร้อมทั้งต้องตรวจสอบเอกสารสิทธิที่สำคัญคือโฉนดที่ดิน ที่เป็นเอกสารสำคัญในการซื้อขาย เพราะจะต้องนำไปใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป

ข้อมูลสำคัญในเอกสารซื้อขายบ้าน

ขนาดและราคาซื้อขาย

ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขนาดที่ดิน พื้นที่บ้าน และราคาในสัญญาจะซื้อจะขายนั้นเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ส่วนสัญญาซื้อขาย (ท.ด. 13) จะต้องมีการตรวจสอบราคาซื้อขายบ้านและเลขที่โฉนดที่ดินในสัญญาให้ถูกต้องด้วย

วันที่นัดโอนกรรมสิทธิ์

สัญญาจะซื้อจะขายต้องกำหนดวันที่นัดโอนกรรมสิทธิ์ โดยต้องเผื่อเวลาสำหรับการยื่นขอสินเชื่อและตรวจรับบ้านด้วย หากสัญญาจะซื้อจะขายไม่มีวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ สัญญานั้นก็จะกลายเป็นสัญญาซื้อขายที่เป็นโมฆะไปโดยปริยาย

การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การซื้อขายบ้านจะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และภาษีอากร ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหา หากผู้ซื้อไม่ตกลงกับผู้ขายให้ดี โดยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนไหน ก็ต้องระบุในสัญญาจะซื้อจะขายให้ชัดเจน

เบี้ยปรับเมื่อผิดสัญญา

ผู้ซื้อมีสิทธิ์คิดเบี้ยปรับรายวันได้ในอัตราไม่ต่ำกว่า 0.01% แต่รวมกันไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขาย หากผู้ขายมีความล่าช้าในการส่งมอบบ้านหรือขอยกเลิกโดยที่ผู้ซื้อไม่ได้ทำผิดสัญญา และเบี้ยปรับควรระบุไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนเองจะได้รับความเป็นธรรมในสัญญาทุก ๆ ข้อ เช่น การยกเลิกสัญญา การคืนเงินมัดจำ และการรับประกันบ้าน ส่วนสัญญาซื้อขายจะระบุเงื่อนเพิ่มเติมในส่วนท้ายของสัญญา โปรดอ่านให้ครบถ้วนก่อนเซ็นสัญญา

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล

DDProperty

หากสนใจบริการของเรา ซื้อ ขาย หรือ ฝากขาย บ้าน ที่ดิน คอนโด อสังหาริมทรัพย์ ในชลบุรี
ประสบการณ์ของเราช่วยคุณได้ เรายินดีเป็นผู้ช่วย ลดเวลา ลดปัญหา ปรึกษาเรา ครบจบในที่เดียว

บริษัท ชลไลฟ์แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
www.chonlifeasset.co.thแชร์ได้เลย

admin

ซื้อ – ขาย – เช่า บ้านมือสอง แบบครบวงจร ในชลบุรี ดำเนินการภายใต้สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย