รวมสัญญาต่างๆ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ฟรี!)

สำหรับท่าน ที่มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาต่างๆ ดังนั้นทางบริษัท ชลไลฟ์แอทเสท จำกัด คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ต่อลูกค้าและที่ยังไม่เป็นลูกค้า กับทางเรา จึงได้รวบรวม สัญญาที่จำเป็น มาให้ “ดาวน์โหลด” นำไปใช้งานกันได้ แบบฟรีๆ

โหลดเอกสาร-627x376-1

00 สัญญาจะซื้อจะขาย

01 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

02 สัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน (โครงการบ้านจัดสรร)

03 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

04 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับผู้จะขาย

05 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(สัญญาวางมัดจำ)

06 สัญญาจะซื้อจะขาย (ให้ผู้ขายรับรอง)

07 สัญญาจะซื้อจะขาย (ได้รับอนุญาติให้ค้าที่ดินก่อนโอน)

08 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ที่ดินติดจำนอง)

09 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.๓)

10 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (นส.3ก)

11 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)

12 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)

13 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (กำลังแบ่งแยกระบุความกว้างยาวที่ดิน)

14 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ให้แบ่งแยกก่อนโอน)

15 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ระหว่างแบ่งแยก)

16 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (แบ่งซื้อ)

17 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (แบ่งชำระเป็นงวดๆ)

18 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)

19 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง2)

20 สัญญาซื้อขาย

21 สัญญาซื้อขายทั่วไป

22 สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด

23 สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป

24 สัญญาซื้อขาย วัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง

25 สัญญาซื้อขายทรัพย์สินในการขายทอดตลาด

26 หนังสือซื้อขายทรัพย์สิน

27 สัญญาขายฝาก

28 สัญญาขายฝากทั่วไป แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์

29 สัญญาขายฝากที่ดินที่สวนที่ไร่ที่นาที่ดินและที่บ้านที่ดินและตึกแถวรถ

30 สัญญาขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียว

31 สัญญาจ้างทำการก่อสร้าง

32 สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง

33 สัญญาจำนอง

34 สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (ทั่วไป)

35 หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ทด.21)

36 หนังสือสัญญาซื้อขายทั่วไป (สังหาริมทรัพย์)