ใครต้องเสียภาษีที่ดินบ้าง ใครได้รับการยกเว้น?
ใครต้องจ่ายภาษีที่ดิน

ใครต้องเสียภาษีที่ดินบ้าง ใครได้รับการยกเว้น?

แชร์ได้เลย

จากพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา ทำให้หลายคนยังสงสัยไม่เคลียร์ว่า ตนเองเข้าข่ายต้องเสียภาษีที่ดินไหม วันนี้ทางเรานำข้อมูลดีดีมาฝากกัน

สำหรับคุณลักษณะผู้ที่ต้องเสีย หรือได้รับการยกเว้นภาษี มีดังนี้

1. ประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้าน และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยเป็นบ้านหลังแรก มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี

2. ผู้ที่มีบ้านตั้งแต่หลังที่ 2 ขึ้นไป จะต้องเสียภาษีล้านละ 200 บาทตั้งแต่บาทแรก หรือคิดในอัตรา 0.02% และหากนำไปทำบ้านให้เช่า จะต้องเสียภาษีแบบอื่นๆ หรือในอัตราล้านละ 3,000 บาทให้เช่า หรือคิดเป็น 0.03%

3. บุคคลธรรมดาใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบการเกษตรจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในปี 2563 – 2565

4. ที่ดินว่างเปล่าของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้รับการบรรเทาภาระภาษีใน 3 ปีแรก โดยได้ยกเว้นภาษี 90% ของราคาประเมิน เป็นเวลา 3 ปี หรือเก็บเพียง 10% เท่านั้น แต่หลังจากนั้นหากยังไม่พัฒนาเป็นโครงการ จะต้องเสียภาษีที่ดินว่างเปล่าเต็มอัตราขั้นตอนในเรียกเก็บ และชำระภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

1. กทม. และองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นจะส่งใบประเมินเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไปยังเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

2. เมื่อตรวจสอบใบประเมินดังกล่าวแล้วพบว่า ถูกต้อง ผู้เสียภาษีค่อยไปชำระภาษี

3. สามารถดำเนินการได้หลายช่องทาง ดังนี้

สำหรับกทม. สามารถชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคาร หรือผ่านคิวอาร์โค้ด (QR code) ของระบบออนไลน์ แบงกิ้ง (Online Banking) ในท้ายใบประเมิน หรือที่สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง

สำหรับต่างจังหวัด ชำระได้ที่สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามช่องทางอื่นที่กำหนด

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน ปี 63

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มีประชาชนกังวลเรื่องการเสียภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีภาษี 63 ว่าจะถูกเรียกเก็บเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากไม่มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิ้นเดือน ส.ค.63 นี้ ในกรณีที่ประชาชนยังไม่ได้รับใบประเมินเรียกเก็บภาษี หรือท้องถิ่นขยาย หรือเลื่อนกำหนดเวลาในการชำระภาษีออกไป ประชาชนก็จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ในกรณีที่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งเรียกเก็บภาษีหลายแห่งมีการขยายกำหนดการชำระภาษีออกไป

กรณีผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีจาก อปท. ล่าช้า เช่น ได้รับแจ้งเกินกว่าเดือนส.ค. 63 ผู้เสียภาษีสามารถใช้สิทธิคัดค้านการประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และกรณีค่าภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาท ผู้เสียภาษีสามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 เดือน นับแต่เดือนที่ต้องชำระภาษี โดยแบ่งชำระในจำนวนเท่ากันทุกเดือน

หากสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเขตกทม.โทร. 0-2221-2141 ถึง 69 และในส่วนของต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำนักงานกองคลังในแต่ละเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล
ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล
ไทยรัฐ

หากสนใจบริการของเรา ซื้อ ขาย หรือ ฝากขาย บ้าน ที่ดิน คอนโด อสังหาริมทรัพย์ ในชลบุรี
ประสบการณ์ของเราช่วยคุณได้ เรายินดีเป็นผู้ช่วย ลดเวลา ลดปัญหา ปรึกษาเรา ครบจบในที่เดียว

บริษัท ชลไลฟ์แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
www.chonlifeasset.co.th


แชร์ได้เลย

admin

ซื้อ – ขาย – เช่า บ้านมือสอง แบบครบวงจร ในชลบุรี ดำเนินการภายใต้สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย