ถอดรหัส สถานะหมายเลขเครดิตบูโร
ถอดรหัสสถานะหมายเลขเครดิตบูโร

ถอดรหัส สถานะหมายเลขเครดิตบูโร
วันนี้ มาคุยกันต่อ ลงลีกเรื่องของสถานะหมายเลข ที่ระบุในหนังสือแสดงข้อมูลเครดิตบูโรกัน ซึ่งหลายคนที่ต้องการกู้ซื้อบ้าน หรือรถยนต์ก็ตาม มักจะต้องทราบข้อมูลทางบัญชีของตนเอง ที่มีในหลายๆ สถาบันการเงิน บางคนก็จ่ายตรงประวัติดี บางคนก็จ่ายไม่ตรงประวัติไม่ดี ลองดมาถอดรหัสสถานะกันเลยว่าหมายเลขที่ระบุให้หมายถึงอะไรกันบ้าง (เพิ่มเติม…)

Continue Reading ถอดรหัส สถานะหมายเลขเครดิตบูโร
ติดเครดิตบูโรกู้ซื้อบ้านได้ไหม?
เครดิตบูโร

ติดเครดิตบูโรกู้ซื้อบ้านได้ไหม?

| ปัญหาของใครหลายๆ คน โดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ พ่นพิษไปยังรายได้ของทุกคน ทำให้บางคนถึงกับชักหน้าไม่ถึงหลัง ติดปัญหาการจ่ายชำระหนี้ จนเป็นเหตุให้ติดเครดิตบูโรกันเป็นส่วนใหญ่ ในภาคอสังหาริมทรัพย์ แม้ทางภาครัฐพยามออกมาตรการอุ้มช่วยต่างๆ แต่เงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อก็ยังคงเป็นเกณฑ์ที่แต่ละธนาคารกำหนดขึ้นมา เพื่อลดความเสี่ยงของหนี้เสียในอนาคต ทำให้ผู้ที่ติดเครดิตบูโร จะไม่ผ่านแกณฑ์ตรงนี้ (เพิ่มเติม…)

Continue Reading ติดเครดิตบูโรกู้ซื้อบ้านได้ไหม?
ชำระค่าตรวจเครดิตบูโร Bureau Easy Pay ผ่าน QR Code
ชำระค่าด้วยQR-Code

ชำระค่าตรวจเครดิตบูโร Bureau Easy Pay ผ่าน QR Code

สะดวก รวดเร็ว ในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของเราเอง
ชำระค่าตรวจเครดิตบูโร Bureau Easy Pay ผ่าน QR Code ได้แล้ว วันนี้

เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง ได้แก่
1) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อาคาร 2 ชั้น 2 ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ 9.00-16.30 น.
2) อาคารกลาสเฮ้าส์ (ชั้นใต้ดิน) ปากซอยสุขุมวิท 25 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 น.
3) อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.
4) สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 9.00-18.00 น.
5) ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 9.00-18.00 น. (เพิ่มเติม…)

Continue Reading ชำระค่าตรวจเครดิตบูโร Bureau Easy Pay ผ่าน QR Code
ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
ตรวจสอบเครดิตบูโร

ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้


1. เจ้าของข้อมูลมาติดต่อด้วยตนเอง โดยแสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

กรณี บุคคลธรรมดา

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริง นำมาแสดง

กรณี นิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รองรับไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง
  • ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร