CPTPP คืออะไร ประเทศไทยเข้าร่วมจะได้ หรือเสีย มากกว่า?

CPTPP คืออะไร ประเทศไทยเข้าร่วมจะได้ หรือเสีย มากกว่า?

แชร์ได้เลย

CPTPP เรียกเต็มว่า Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership หรือ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก โดยเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐาน และกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ

CPTPP-THAILAND
CPTPP-THAILAND

 

ริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ ต่อมาทางสหรัฐฯ ได้ถอนตัว เมื่อต้นปี 2017 ทำให้ประเทศสมาชิกที่เหลือ ตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม


ความแตกต่างระหว่าง
 CPTPP กับ TPP 

คือไม่มีประเทศสหรัฐ เข้าร่วม ส่งผลให้ขนาดของเศรษฐกิจ และการค้าที่เล็กลง แต่มีกฎเกณฑ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้น

ประเทศไทยได้อะไร มี 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้

1.การส่งออก CPTPP เป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งออกของประเทศไทย สู่ประเทศสมาชิกใน CPTPP เช่น ตลาดแคนาดา และเม็กซิโกที่ใหญ่ และประเทศไทยมีสัดส่วนการส่งออกอยู่ราว 2 % เป็นสินค้าจะพวก อาหารทะเลแปรรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และชิ้นส่วนประกอบ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย โอกาสขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

2.การลงทุนจากต่างประเทศ  CPTPP จะช่วยดึงดูดการลงทุนที่ต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิต เพื่อการส่งออกไปยังประเทศสมาชิก CPTPP ซึ่งถือเป็นโอกาสของประเทศไทย การจ้างงาน การลงทุนด้านเทคโนโลยี่ การดึงเม็ดเงินสู่การลงทุนตามเขตเศรษฐกิจ

3.ความสามารถทางการแข่งขัน CPTPP จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข จากการปรับเปลี่ยนระเบียบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ CPTPP ซึ่งถือว่าเป็นความตกลงทางการค้าคุณภาพสูง เช่น กฎหมายสิทธิแรงงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเท่าเทียมระหว่างธุรกิจชาวท้องถิ่น และชาวต่างชาติ เป็นต้น การปฏิรูปกฎหมายต่างๆ จะเป็นผลดีกับประเทศไทยต่อไป


ประเทศไทยเสียอะไร หรือจะผลกระทบอะไรบ้าง มี 5 ประเด็น ดังนี้

1.ประเทศไทยต้องการปรับแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อเข้าเป็นสมาชิก UPOV 1991

2.ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์แก่องค์การเภสัชกรรมในการจัดซื้อยาของภาครัฐ

3.ต้องปรับแก้ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

4.การคุ้มครองการลงทุน และการให้เอกชนฟ้องร้องภาครัฐ หรือที่เรียกว่า กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน (ISDS)

5.ประเทศไทยต้องยอมรับการที่จะให้สินค้าที่ปรับสภาพเป็นของใหม่ (remanufactured goods)

กระแสต่อต้าน การเข้าร่วม CPTPP ทั้งใน ทวิตเตอร์ และโลกโซเชียล ทำให้ล่าสุด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ยอมถอนเรื่องนี้ออกไปแล้ว และจะไม่เสนอเรื่องนี้กลับเข้าสู่ที่ประชุมอีก ตราบใดที่ภาคส่วนต่างๆในสังคมยังไม่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน… เฮ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล
กรุงเทพธุรกิจ

หากสนใจบริการของเรา ซื้อ ขาย หรือ ฝากขาย บ้าน ที่ดิน คอนโด อสังหาริมทรัพย์ ในชลบุรี
ประสบการณ์ของเราช่วยคุณได้ เรายินดีเป็นผู้ช่วย ลดเวลา ลดปัญหา ปรึกษาเรา ครบจบในที่เดียว

บริษัท ชลไลฟ์แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
www.chonlifeasset.co.thแชร์ได้เลย

admin

ซื้อ – ขาย – เช่า บ้านมือสอง แบบครบวงจร ในชลบุรี ดำเนินการภายใต้สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย